Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
27 Grudzień 2018, 09:00
Odsłon : 329

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na III sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 27 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. Dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo na 2019 r.

6.2. Zmiany Statutu Gminy Srokowo.

6.3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

6.4. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018r.

6.5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

6.6. Uchwalenie budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Srokowo
Piotr Dziadoń