Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Srokowo
30 Kwiecień 2019, 14:00
Odsłon : 247

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na VII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

7. Sprawozdanie z działalności GOPS Srokowo za 2018 r.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Srokowo za rok 2018.

9. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami i ściekami na terenie Gminy Srokowo.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance do struktury I-IV.

11.2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

11.3. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń