Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Srokowo
29 Maj 2019, 12:00
Odsłon : 218

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Srokowo za 2018 r. oraz informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa.

7. Ocena stanu przygotowań do realizacji przychodów ze sprzedaży składników majątkowych i zdolności kredytowej gminy.

8. Informacja merytoryczna na temat założeń organizacyjnych i kadrowych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020.

9. Analiza informacji dotyczącej przygotowania funkcjonowania kompleksu nad jeziorem Rydzówka na sezon 2019 r.

10. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Srokowo za 2018 rok w tym jednostek organizacyjnych gminy.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Wyrażenia zgody na zamianę oraz przejęcie gruntu komunalnego.

11.2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

11.3. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń