Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu X Sesji Rady Gminy Srokowo
19 Lipiec 2019, 14:00
Odsłon : 177

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na X sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Lustrzana, II piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. Przystąpienia Gminy Srokowo do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

6.2. Przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

6.3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

6.4. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9. Zakończenie obrad X sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kuriata