Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Srokowo
30 Wrzesień 2019, 14:00
Odsłon : 168

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Lustrzana, II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2019 r.

7. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Srokowo w roku szkolnym 2018/2019.

8. Ocena stopnia realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2019 r.

9. Wnioski do budżetu Gminy Srokowo i Powiatu kętrzyńskiego na 2020 r.

10. Informacja na temat założeń do budżetu Gminy na 2019 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Uchylenia uchwały Rady Gminy Srokowo Nr XI/68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Srokowo.

11.2. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Sówka w obrębie geodezyjnym Wysoka Góra w Gminie Srokowo.

11.3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

11.4. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń