z5Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku oraz własnym Planem Szkolenia Obronnego w 2019 roku, przeprowadzono ćwiczenie obronne na temat „Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa w tym kierowanie obronnością w Województwie. Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem urzędów administracji samorządowej do funkcjonowania w zapasowych miejscach pracy nałożenie świadczeń rzeczowych (w razie potrzeby) plan przemieszczania na ZMP”.

Polish police logoZdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego realizowanego w okresie od 01.08.2019 do 31.01.2020 rok.

W miejscowości Srokowo ul. Ogrodowa na terenie Szkoły Leśnej przy Nadleśnictwie według zgłoszeń mieszkańców dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Głównym celem do osiągnięcia jest ograniczenie przestępstw i wykroczeń.

ASF zapowietrzonyW związku z Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Srokowo, Wójt Gminy Srokowo informuje, że część terenu Gminy Srokowo została określona:

ASF zapowietrzonyW związku z Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Srokowo, Wójt Gminy Srokowo informuje, że część terenu Gminy Srokowo została określona:

asf zagrozonyW związku z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko, Wójt Gminy Srokowo informuje, że część terenu Gminy Srokowo została określona obszarem zagrożonym afrykańskim pomorem świń (Siniec, Dolny Siniec, Siniec-Cegielnia, Rypławki, Siemkowo oraz Podlasie).