z5Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku oraz własnym Planem Szkolenia Obronnego w 2019 roku, przeprowadzono ćwiczenie obronne na temat „Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa w tym kierowanie obronnością w Województwie. Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem urzędów administracji samorządowej do funkcjonowania w zapasowych miejscach pracy nałożenie świadczeń rzeczowych (w razie potrzeby) plan przemieszczania na ZMP”.

Polish police logoZdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego realizowanego w okresie od 01.08.2019 do 31.01.2020 rok.

W miejscowości Srokowo ul. Ogrodowa na terenie Szkoły Leśnej przy Nadleśnictwie według zgłoszeń mieszkańców dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Głównym celem do osiągnięcia jest ograniczenie przestępstw i wykroczeń.

szacowanie Wójt Gminy Srokowo informuje o możliwości składania wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Na podstawie złożonych wniosków przez rolników sporządzone zostanie pismo do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód wywołanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski prosimy składać na załączonym poniżej druku wraz z wnioskiem na dopłaty na rok 2019 w terminie 14 dni od daty powstania szkody w Urzędzie Gminy Srokowo.

NIE WYPALAJ A Pagowski 03 f443495619

komunikatUbój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.