Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 26.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.

2. mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

plakat kleszczeW ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268 ( prawie -3 krotnie). Spowodowane to było przede wszystkich wzrostem liczby zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie na boreliozę: z 58 przypadków do 197.

min12Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku. W szeregach formacji pełni służbę już ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych.

Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. W tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Docelowo w każdym województwie utworzona zostanie brygada obrony terytorialnej, z wyjątkiem Mazowsza, gdzie powstaną dwie brygady.

15090 infolinia dla bezdomnych w wojewodztwie wa 1W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2017 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

filminstruktaz

Film edukacyjny "Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych"