Polish police logoZdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego realizowanego w okresie od 01.08.2019 do 31.01.2020 rok.

W miejscowości Srokowo ul. Ogrodowa na terenie Szkoły Leśnej przy Nadleśnictwie według zgłoszeń mieszkańców dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Głównym celem do osiągnięcia jest ograniczenie przestępstw i wykroczeń.