z5Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku oraz własnym Planem Szkolenia Obronnego w 2019 roku, przeprowadzono ćwiczenie obronne na temat „Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa w tym kierowanie obronnością w Województwie. Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem urzędów administracji samorządowej do funkcjonowania w zapasowych miejscach pracy nałożenie świadczeń rzeczowych (w razie potrzeby) plan przemieszczania na ZMP”.

Ćwiczenie rozpoczęło się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 Wójt Gminy Srokowo zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z podniesieniem gotowości obronnej państwa na terenie kraju oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie Gminy Srokowo (sabotaże, podpalenia). Podczas prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapoznano członków zespołu z procedurami dotyczącymi przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania na Zapasowe Miejsce Pracy oraz zweryfikowano ich aktualność. W wyniku zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz realnego zagrożenia funkcjonowania urzędu, Wójt Gminy Srokowo podjął decyzję o przemieszczeniu Głównego Stanowiska Kierowania na Zapasowe Miejsce Pracy. W trakcie przygotowywania urzędu do zmiany siedziby na wieży ratusza wybuchł pożar, do którego zadysponowano PSP w Kętrzynie, OSP Srokowo i OSP Jegławki. Scenariusz pożaru zakładał, że dwie osoby zostały poszkodowane w trakcie ewakuacji i potrzebują pomocy. Po przemieszczeniu się pracowników urzędu do Zapasowego Miejsca Pracy odbyło się szkolenie, podczas którego zapoznano wszystkich pracowników urzędu z aktualnie obowiązującymi procedurami dotyczącymi Głównego Stanowiska Kierowania. Ćwiczenie zakończyło się o godz. 11:30.

W ćwiczeniu udział wzięło łącznie 38 osób:

  1. Wójt Gminy Srokowo
  2. Pracownicy Urzędu Gminy Srokowo
  3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  4. OSP Srokowo
  5. OSP Jegławki
  6. Powiatowa Straż Pożarna w Kętrzynie