dGmina Srokowo zrealizowała projekt pn. „DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SROKOWO W URZĄDZENIA RATOWNICTWA, NIEZBĘDNE DO UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA", który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 19 października nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach projektu, w którym udział wzięli: Prezes OSP Srokowo - Edmund Kurowski, Naczelnik OSP Srokowo - Zbigniew Jaśniak, Prezes OSP Jegławki - Krzysztof Kowalski i Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ketrzynie - Szymon Sapieha.

DSC 490212 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Srokowie została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie na wykonanie zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Siniec (działka nr 309/1), dojazd do pól – etap I”.

Zadnie polegać będzie na przebudowie drogi na odcinku 375 m o szerokości nawierzchni 5 m, z wykonaniem poboczy oraz zjazdów. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego, po wcześniejszym wyrównaniu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszkanką BA AC 16W-75kg/m2.

DSC 1948W dniu 20 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanych ulic: Ogrodowej i Łąkowej w Srokowie. Obie inwestycje realizowane były w 2017 r., dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (PROW 2014-2020; budżet Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego). W uroczystościach, oprócz mieszkańców, władz gminy i radnych, uczestniczyli również pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim.

tablica unia srokowo 1

Cel główny: Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo.

Cele szczegółowe:

  1. Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Srokowo poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
  2. Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej;
  3. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo poprzez:
  4. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
  5. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.