minfas16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Srokowo włączyły się do Kampanii STOP FAS. Dnia 9 września przypada Światowy Dzień FAS.

Kampania rozpoczęła się w województwie pomorskim w 2014 roku z inicjatywy lek. med. Grażyny Rymaszewskiej z Fundacji „Trzeźwość” woj. pomorskie.

FAS- Fetal Alcohol Syndrome- Alkoholowy Zespół Płodowy. Fas dotyka dzieci, których matki będąc w ciąży piły alkohol.

Cele kampanii

* Zmniejszenie liczby dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w życiu płodowym, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dzieci dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami.
* Organizowanie pomocy tym dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

Cele są realizowane m. in. poprzez szeroką edukację społeczną na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

W Gminie Srokowo obchody Światowego Dnia Fas rozpoczynamy 9 września poprzez rozpropagowanie plakatów informacyjnych , umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy i GOPS. Pracownicy GOPS, Urzędu Gminy Srokowo, Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, uczniowie i pedagodzy szkół, którzy włączyli się do kampanii w tym dniu będą pracować w żółtych koszulkach „Woda-Tak Alkohol-Nie”. Natomiast dnia 18 września podczas Gminnych Dożynek zostaną przeprowadzone szersze działania:

Kopia plakat dotacja 2016

Kopia plakat dotacja 2016plakat dotacja 2016

Warszawa

Sprawozdanie z wyjazdów autokarowych do Warszawy i Białegostoku w ramach projektu „Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast” dofinansowanego ze środków programu „PZU z kulturą” Fundacji PZU

W listopadzie 2015 roku Związek Stowarzyszeń LGD9 zorganizował dwa wyjazdy autokarowe dla młodzieży z obszaru działania LGD9:
•    13 listopada 2015 roku do Warszawy (40 osób)
•    21 listopada 2015 roku do Białegostoku (40 osób)

Uczestnikami wyjazdów była młodzież w wieku 14-18 lat, która wykazuje się aktywnością społeczną, w tym świadczeniem pracy wolontarystycznej na rzecz społeczeństwa.

LGD 9 oryginalInformujemy, że Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie rozpoczęły prace nad opracowaniem dwufunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.