hpvNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr LVI/298/18 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020”.

RPO Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Więcej informacji - tutaj

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svgSzanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków w programie "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku.

Więcej informacji - tutaj

logo casCentrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Mówca doskonały – wystąpienia publiczne w praktyce”, które odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019r.(sobota – niedziela) w godz. 08.00-16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.

Szkolenie poprowadzi pan Maciej Wróbel – dziennikarz, prezenter, konferansjer. Był m.in. reporterem TVP Olsztyn i „Wiadomości” TVP1. Prowadził magazyn turystyczny „Okno na Polskę” oraz programy „To jest temat” w TVP Info i „Polska non stop” w TVP1. Był też gospodarzem autorskiego talk-show pt. „Miękkie lądowanie”, gdzie rozmawiał z gwiazdami. Był redaktorem naczelnym Telewizji Regionalnej ReTV.​ Obecnie Zastępca Burmistrza Kętrzyna.

UWAGA 800x400Informacja Wójta Gminy Srokowo o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance z końcem roku szkolnego 2018/2019 poprzez obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance do struktury I-IV.