przetargWójt Gminy Srokowo ogłasza przetar ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu (ciągnik rolniczy).

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej - KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO OGŁOSZENIA

budzet2016Informujemy, że dnia 30 września 2018 r. upływa termin składania wniosków do budżetu na 2019 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu.

WNIOSEK - do pobrania

logo casCentrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo w organizacji pozarządowej , które odbędzie się 15 września 2018r.(sobota) w godz. 09.00-17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach: ul. Olsztyńska 54.

zebranie wiejskieTematy:

1. Sprawozdanie sołtysa o realizacji zadań w sołectwie.
2. Uchwalenie wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego na 2019 rok
3. Ewentualne zmiany w we wniosku dotyczącym funduszu sołeckiego na 2018r.

lgrStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.