komunikatFundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” we współpracy z Powiatem Węgorzewskim zapraszają do zapoznania się z prezentacją dotyczącą dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.

photoW dniu 18 lutego 2021 r. mieszkanka naszej gminy Pani Jadwiga Kułdo obchodziła 100-lecie urodzin.

praca rekrutacjaSTANOWISKO: do spraw księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Srokowo

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. obejmujący następujące zagrożenie:

UWAGA 800x400Jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli posesji jest obowiązek dbania o porządek na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli sprzątanie chodnika. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przez właściciela należy w tym przypadku rozumieć również współwłaściciela, użytkownika wieczystego gruntu, a także osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub władaniu.

komunikatOd 05 lutego 2021 roku na terenie powiatu kętrzyńskiego do urzędowego badania mięsa przeznaczonego na użytek własny gospodarstwa wyznaczeni są następujący lekarze weterynarii:
1. Lek. wet. Piotr Michał Szklar - Przychodnia Weterynaryjna - ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn
2. Lek. wet. Dariusz Szklar - Przychodnia Weterynaryjna - ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn