sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

lista jednostek nieodplatnego poradnictwaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego - do pobrania

ankieta gopsSzanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Srokowo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Diagnozy Potencjału i Problemów Społecznych w Gminie Srokowo zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Ankieta dostępna będzie w terminie od 21 stycznia do 31 stycznia 2020 r.

UWAGA 800x400Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami - do pobrania

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:
1) Edukacja i wychowanie: wspieranie funduszy stypendialnych,
2) Turystyka i wypoczynek:
a. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne i rękodzieła.
b. Wakacje w siodle
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo