file.wirus hpv hpvKomisja konkursowa w składzie: Dariusz Kowalski, Ewa Dudek, Małgorzata Chociełowska działając na podstawie Regulaminu organizowania konkursu ofert w konkursie ofert na realizację w roku 2017, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV ( Typ 6,11, 16, 18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2001, mieszkanek Gminy Srokowo, zawiadamia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Do konkursu przystąpił 1 oferent. Oferta została złożona przez Punkt Szczepień Profilaktycznych ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn w dniu 03  marca 2017 r.

Oferta odpowiada warunkom określonym w Regulaminie konkursu, pozytywnie przeszła ocenę formalną i merytoryczną.

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz