131W Urzędzie Gminy Srokowo (pok. nr 8) będzie uruchomiony punkt informacyjny w dniach:

21 lutego 2018 r.

14 marca 2018 r.,

w godz. 9.00-14.00

w celu udzielania pomocy w sprawie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r., oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń oraz umożliwienia złożenia wypełnionych zeznań podatkowych.