1019 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji (2018-2023) Rady Gminy Srokowo, podczas której ślubowanie złożyli radni oraz wójt – Marek Olszewski.

W trakcje sesji wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Srokowo oraz ukonstytuowały się komisje stałe.

Przewodniczącym Rady Gminy Srokowo został Piotr Dziadoń, Wiceprzewodniczącymi: Andrzej Kuriata i Jarosław Stanicki.

Skład poszczególnych komisji:

Komisja Rewizyjna:

 1. Marek Wawer – Przewodniczący
 2. Józef Łastówka
 3. Agnieszka Gajowniczek

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Agnieszka Gajowniczek – Przewodnicząca
 2. Małgorzata Lucyna Dwulat
 3. Jarosław Stanicki

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych:

 1. Cezary Boroch – Przewodniczący
 2. Andrzej Kuriata
 3. Renata Mendala

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury:

 1. Marek Stachurski – Przewodniczący
 2. Teresa Grażyna Krasucka
 3. Wojciech Prawecki
 4. Henryk Flis
 5. Maciej Kuriata

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Renata Mendala – Przewodnicząca
 2. Krzysztof Piotr Mościcki
 3. Cezary Boroch

Zarówno Radnym, jak i panu Wójtowi życzymy owocnej pracy na rzecz naszej gminy.