praca rekrutacjaNabór do prac społecznie użytecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie prowadzony jest w wyznaczonych poniżej dniach w godzinach od 8:00 do 12:00 w Klubie Integracji Społecznej pokój nr 5 (I piętro)

 

 

 

28 STYCZEŃ 2019

18 LUTY 2019

18 MARZEC 2019

18 KWIECIEŃ 2019

20 MAJ 2019

19 LIPIEC 2019

19 SIERPIEŃ 2019

16 WRZESIEŃ 2019

18 PAŹDZIERNIK 2019

Informujemy, że osobą uprawnioną do wykonywania prac społecznie użytecznych jest:
- osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku
- osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej (na podstawie wydanej decyzji)