131W Urzędzie Gminy Srokowo będzie uruchomiony punkt informacyjny w dniach:

27 lutego 2019 r.

w godz. 9.00-14.00

w celu udzielania pomocy w sprawie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń oraz umożliwienia pobrania i złożenia wypełnionych zeznań podatkowych.