hpvSrokowo, 09.04.2019 r.

Informacja o wyniku konkursu na realizację w roku 2019, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020”

Wójt Gminy Srokowo informuje, że do konkursu ofert z dnia 15 marca 2019 r. na wybór realizatora  „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020” obejmującej rok 2019 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym konkurs zamknięto bez dokonania wyboru.