Treść zapytania radnej z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz odpowiedź na zapytanie - do pobraniazapytanie prawo