organizacje pozarzadoweTurystyka i wypoczynek: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Wójt Gminy Srokowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem zaprasza do składania ofert w terminie do 28 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy Srokowo, jednocześnie w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert, zaprasza przedstawicieli organizacji do składania zgłoszeń na członka komisji konkursowej - wniosek należy złożyć (zgłoszenie kandydata) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Srokowie.

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

 

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 06 maja 2019r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 06 maja 2019r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych gminy Srokowo w roku 2019