pomocprawnaLOKALIZACJA PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO, w których pomocy prawnej udzielą adwokaci oraz radcowie prawni:

 

 

 

1. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 1 -punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

poniedziałek w godzinach 08.00 – 12.00,
od wtorku do piątku w godzinach 07.00 – 11.00.
Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

2. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 2:

poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9 -punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 0900

LISTA JEDNOSTEK BEZPŁATNEGO PORADNICTWA - do pobrania