wieniec dozynkowy regulaminRegulamin Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2019 Gminy Srokowo

Organizator konkursu:
Gmina Srokowo

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

Termin i miejsce konkursu:      
14 września 2019 (sobota) - podczas Dożynek Powiatowych w Srokowie.

Cel konkursu:
- promocja Gminy, Sołectw i Stowarzyszeń

- propagowanie i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców, związanych z obchodzonym Świętem Plonów
- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek.
- rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową i promowania regionalnego rękodzieła ludowego
- prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

Kryteria konkursu;
Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 pkt.
- różnorodność i bogactwo użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych tj. kłosy, ziarna zbóż, słoma,  warzywa, owoce, kwiaty, zioła, itp. – od 0 do 5 pkt.
- wygląd zewnętrzny ( walory estetyczne, staranność wykonania, technika, nowatorski pomysł, oryginalność, dobór barw itp. – od 0 do 5 pkt

Uczestnictwo:
- każda wieś, stowarzyszenie, indywidualne osoby z gminy Srokowo mogą zgłosić do konkursu swój wieniec.

- każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden wieniec do konkursu
- każdy wieniec musi być opatrzony tabliczką, nazwą sołectwa, delegacje wieńcowe przywożą wieńce na własny koszt.
- ocena wieńców odbędzie się podczas Dożynek Powiatowych w Srokowie w dniu 14 września 2019 r. przed kościołem w Srokowie.
- wieńce dożynkowe należy odebrać w ciągu 3 dni z Domu Kultury w Srokowie

Ogłoszenie wyników i nagrody wieńców gminnych
-
wyniki gminnego konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową, którą powoła Organizator podczas trwania Dożynek Gminnych w dniu 14 września 2019 r.

- najładniejszy wieniec będzie reprezentował gminę w konkursie powiatowym, który zostanie rozstrzygnięty podczas ceremonii dożynkowych na placu  Rynkowym.

- Organizator przewidział następujące nagrody
I miejsce nagroda w kwocie 1000,00 zł
II miejsce nagroda pieniężna 600,00 zł
III miejsce nagroda pieniężna 400,00
oraz nagrody za udział w konkursie
- wszystkie grupy wieńcowe otrzymają dyplomy i podziękowania

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego
-
wyniki powiatowego konkursu zostaną ogłoszone po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową, którą powoła organizator.

- ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Powiatowych w dniu 14 września 2019 roku około godziny 15.00
- organizator przewidział nagrody pieniężne za I, II i III miejsce

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu

Dodatkowe informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie tel. 89 753 40 51 – Janusz Januszewski lub Sabina Sapińska