konsultacjeZarządzenie 67/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 02 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.