logo PFRON 2011 rInformujemy, że w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami" istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu wind, a także budowy szybu windowego, bezpiecznego dojścia do windy lub do budynku mieszkalnego.
Program skierowany jest do zarządców w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy. Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.


Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej - LINK