UWAGA 800x400Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami - do pobrania