rozliczenie PITWzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy Srokowo zostanie uruchomiony punkt informacyjny Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. W punkcie tym będzie można uzyskać informacje dotyczące mikrorachunków podatkowych, rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, sposobu wypełnienia formularzy zeznań podatkowych oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a także pobrać druki zeznań oraz złożyć wypełnione zeznania podatkowe.

Punkt informacyjny będzie czynny w dniu 26 lutego 2020 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w pok. nr 8