budzet2016Informujemy, że dnia 30 września 2020 r. upływa termin składania wniosków do budżetu na 2021 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu.

WNIOSEK - do pobrania http://bip.gminasrokowo.pl/system/pobierz.php?plik=zal5.docx&id=4997

Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Srokowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/1184/w_sprawie_3A_zalozen_i_opracowania_materialow_planistycznych_do_projektu_uchwaly_budzetowej_Gminy_na_2021r_oraz_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2021-2025/