konsultacjeZarządzenie 67/2020 Wójta Gminy Srokowo z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.