komunikat psr 960x720Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrza terenowego w Gminie Srokowo do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Srokowo trwał od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

Do naboru zgłoszenia złożyły 2 osoby. Wszystkie osoby spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku zakończenia procedury naboru, tj. po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu egzaminacyjnego rachmistrzem terenowym została:

Pani IZABELA JÓZEFOWICZ

Gminny Komisarz Spisowy
       Marek Olszewski