konsultacjeWójt Gminy Srokowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Srokowo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025