komunikatHarmonogram zebrań wiejskich

Tematy:

  1. Sprawozdanie sołtysa o realizacji zadań w sołectwie.
  2. Uchwalenie wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego na 2022 rok 
  3. Ewentualne zmiany w we wniosku dotyczącym funduszu sołeckiego na 2021r .

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania

JANKOWICE 

11 września 2021 r.

15.00

świetlica wiejska Jankowice

LEŚNIEWO

14 września 2021 r.

18.30

świetlica wiejska w Leśniewie

LEŚNY RÓW

16 września 2021 r.

17.00

Sala widowiskowa GOK Srokowo

SILEC

17 września 2021 r.

18.30

Świetlica wiejska w Silcu

SINIEC

18 września 2021 r.

16.00

świetlica wiejska w Sińcu

KOSAKOWO

20 września 2021 r.

18.00

świetlica wiejska w Kosakowie

SROKOWO

21 września 2021 r.

18.00

Sala widowiskowa GOK Srokowo

WILCZYNY

22 września 2021 r.

16.00

świetlica wiejska w Wilczynach

BAJORY

22 września 2021 r.

19.00

świetlica wiejska w Bajorach

SOLANKA

23 września 2021 r.

18.00

świetlica wiejska w Solance

JEGŁAWKI

24 września 2021 r.

17.00

świetlica wiejska w Jegławkach