sad 2 1024x708W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Rady Gminy Srokowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie  3 ławników w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.

stypendiumFundusz utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.

organizacje pozarzadoweZarządzenie Nr 45/2019
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Srokowo p.t. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji” w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

pomocprawnaLOKALIZACJA PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO, w których pomocy prawnej udzielą adwokaci oraz radcowie prawni: