logo casZachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej ->pobierz

Wszystkie e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

bazarekW nurcie nowych technologii WMODR powołał do życia platformę sprzedażową – wirtualny Bazarek, aby zapewnić ciągłość pracy lokalnym przedsiębiorcom, których codzienna działalność została ograniczona przez pandemię COVID-19.

mapadotacji1Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30.04.2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach: bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, nidzickim, mrągowskim, szczycieńskim, kętrzyńskim i miasto Olsztyn, a jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie aktywności zawodowej co najmniej 55 osób (w tym 29 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej.

GRUPA DOCELOWA:

I.  Osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (łącznie z długotrwale bezrobotnymi),w tym:

-   osoby o niskich kwalifikacjach

-   osoby w wieku 50 lat i więcej

-   osoby z niepełnosprawnościami

-   kobiety

epic final match beween long time rivals1

kontakt WMODR KopiowanieOśrodek wdrożył nowe narzędzia kontaktu z rolnikami, aby skutecznie doradzać i rozwiązywać bieżące problemy pomimo barier komunikacyjnych.

Codzienny rytuał pracy zmienił swój wymiar ale nie jakość świadczenia. Zgodnie z zaleceniami rządu, w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, w Ośrodku został wprowadzony system pracy zdalnej uzupełniony świadczeniem dyżurów pracowników w miejscu pracy tj. w Centrum w Olsztynie i w Oddziale w Olecku oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradcy terenowi czuwają nad płynnością pracy, na bieżąco wypełniając wnioski pomocowe.