organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:
1) Edukacja i wychowanie: wspieranie funduszy stypendialnych,
2) Turystyka i wypoczynek:
a. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne i rękodzieła.
b. Wakacje w siodle
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo

BGK Banner reklamowy Przedsiębiorcze warmińsko mazurskiePreferencyjne pożyczki i poręczenia unijne to wsparcie adresowane szczególnie do przedsiębiorców, którzy poszukują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie. To także dobry sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Odbiorcami wsparcia mogą być więc start-upy i firmy nie mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne. Dzięki unijnemu wsparciu rozwiniesz swoją firmę, zakupisz maszyny i sprzęt produkcyjny, wzbogacisz swoją firmę o nowe produkty i usługi, a także wprowadzisz innowacyjny pomysł.  Pełną ofertę dostępnych instrumentów finansowych znajdziesz na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/warminsko-mazurskie/

komunikatWykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w latach 2019-2020 według stanu na dzień 28 listopada 2019 r. - do pobrania

wifi logo non 700x758Obecnie w parlamencie trwają prace związane z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Równocześnie nasilają się działania dezinformacyjne środowisk nieprzychylnych rozwojowi nowych technologii. Publikujemy opracowania pt. „Pole elektromagnetyczne a człowiek”, która przystępnie omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych oraz mobilnymi sieciami telekomunikacyjnymi; oraz publikację pt. „Przewodnik po 5G” poświęcony sieci nowej generacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami.

Nie dla czadu