kas logoOd 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

konsultacjeProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Srokowo na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - do pobrania

plakat mały v1Uwaga! Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Więcej szczegółów - tutaj

logo kasZ dniem 1 maja 2019r, weszły w życie zmiany dotyczące kas fiskalnych. Regulują one przede wszystkim obowiązek instalacji kas ONLINE.

Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii „starego typu” będą stopniowo wycofywane z rynku, podatnicy mogą je nabywać do 31 grudnia 2022r. Oznacza to,  że kasy „stare” będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania się. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności objęci obowiązkiem zainstalowania kas online.

logo PFRON 2011 rInformujemy, że w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami" istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu wind, a także budowy szybu windowego, bezpiecznego dojścia do windy lub do budynku mieszkalnego.
Program skierowany jest do zarządców w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy. Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.