PIC 0438Dnia 30 sierpnia odbyły się w Srokowie Dożynki Gminne. Tradycją stało się, że pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie czynnie w nich uczestniczą. Podczas mszy św. Koło w darze ołtarza ofiarowało miód.

Podczas dalszych uroczystości pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie wręczając Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Gminy Franciszkowi Andruszkiewiczowi, miód z tegorocznego miodobrania życzyli by nie brakło chleba i miodu na stołach mieszkańców naszej Gminy.

Zaapelowano do rolników, sadowników i ogrodników o rozważne używanie środków ochrony roślin.

B. Staruch

minsprawW dniu 01.03.2015 r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Srokowie, na które przybyli wszyscy członkowie.

Szanowni Sadownicy, Rolnicy, Ogrodnicy naszej gminy i okolic.

1Rejonowe Koło Pszczelarzy w Srokowie promowało się podczas Dożynek Powiatowych 2014 w Srokowie.

Leki z naszej apteki czyli apiterapia.

4W dniu 7 września 2014r. w Rynie odbyło się doroczne święto pszczelarzy z województwa warmińsko – mazurskiego. Przy ładnej pogodzie i naturalnej scenerii Jeziora Ryńskiego została odprawiona msza święta polowa w intencji pszczelarzy.

Podczas liturgii św. pszczelarze z naszej gminy złożyli w Darze Ołtarza koszyk z tegorocznymi owocami pracy pszczół (mód, pyłek kwiatowy).

Podczas obchodów na stoiskach można było zaopatrzyć się w sprzęt pasieczny oraz produkty spożywcze na bazie miodu.

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie uhonorował brązową odznaką trzech członków Koła Pszczelarzy w Srokowie: Czesława Buć, Władysława Ćwinarowicza, Wiesława Pachołek.

Srokowskie Koło na czele z Prezesem Włodzimierzem Szadziewskim prawie w komplecie godnie reprezentowało nasz rejon.