PIC 0022W dniu 2 września w Działdowie odbyło się Święto Pszczelarzy województwa Warmińsko Mazurskiego. Koledzy ze Srokowa tradycyjnie uczestniczyli w uroczystościach.

16 września Święto Plonów w naszej  gminie, pszczelarze podczas uroczystości wręczyli Gospodarzowi dożynek kosz z darami pasieki.

20180904 104940W miesiącach maju i czerwcu 2018r. w Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance oraz Gimnazjum w Srokowie przeprowadzono konkurs prac plastycznych „Pszczoły i ludzie”. Do jury wpłynęło ok. 100 prac, z których 14 wyróżniono nagrodami rzeczowymi.

Uczniowie znakomicie zrozumieli ideę konkursu, prace były bogate plastycznie, kolorowe, pełne wymownych metafor, ukazywały wyjątkowy świat pszczół, z którego pszczelarze czerpią energię i piękno. To świat współgrający z rytmem przyrody, świat cudownej natury i naturalnych cudów.

Rola pszczoły w ekosystemie jest nie do przecenienia. Tak naprawdę produkcja miodu, z którym ją kojarzymy, nie jest jej głównym powołaniem, lecz zapylanie roślin. Czy wiecie, że pszczoła miodna bierze się do pracy, zanim inne pszczołowate obudzą się z zimowego odrętwienia?

dok4Dnia 24.02.2018r. w Sali Lustrzanej GOK odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Srokowie.

DSC 8538Pszczelarze z Rejonowego Koła w Srokowie, wzięli czynny udział w tegorocznym Święcie Plonów.