partnerstwop minGmina Srokowo wraz z gminami Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Sępopol i Górowo Iławeckie uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego. Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.

FE POWER poziom pl 1 rgb

 

Gmina Srokowo otrzymała stuprocentowe dofinansowanie  na realizację pilotażowego projektu pn.:

„ Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja RozwójOś Priorytetowa: POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: POWR.02.08.00 Rozwój usług  świadczonych w środowisku lokalnym.

IMG 20200814 122754logotypyRealizacja operacji przyczyniła się do poszerzenia oferty infrastruktury turystycznej i do wzmocnienia produktu markowego na użytek publiczny – doposażone, publiczne i ogólnodostępne miejsce rekreacji w Silcu i Solance oraz  w Leśniewie na kompleksie.

Realizacja zadania spełniła zakładane cele tj. podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Stworzone w ramach operacji miejsca rekreacyjne, podniosą jakość życia mieszkańców oraz nastąpi poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej w naszej gminie.

questJuż są! Dziewięć nowych ścieżek questingowych na terenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Łącznie ponad 60 km tras pieszych, rowerowych oraz pierwszy na świecie Quest Houseboat’owy.

Quest to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania.

ratuszW dniach od 3 sierpnia do 7 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie miała miejsce wystawa fotograficzna pt. "55 lat temu w Srokowie...". Osoby, które nie widziały wystawy mogą ją obejrzeć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie - link.

2To była MEGA FRAJDA ! W sobotę 25 lipca odbyły się warsztaty w świetlicy w Jankowicach, w których nasze dzieci i rodzice brali udział w niezwykłym i odważnym przedsięwzięciu. Zbudowaliśmy dwa stoły z ławami oraz belkę do ćwiczeń, by nam służyły przy świetlicy na tych i następnych zajęciach.