Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.

CENNIK USŁUG
na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego nad Jeziorem Rydzówka w miejscowości Leśniewo

I. PARKING

1. Wjazd i parkowanie samochodem osobowym do 2,5 t - 3 zł za każdą rozpoczętą dobę (w tym 1 osoba zwolniona z opłaty za wejście);

II. PLAŻA

1. Wejście na plażę (w tym skorzystanie z WC) -1 zł

- dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne na wózkach - bezpłatnie.

Zwalnia się z opłat za wejście i wjazd  od uczestników imprez organizowanych przez Gminę Srokowo i jej jednostki organizacyjne.

2. Korzystanie z prysznica -3 zł

3. Karnet wejść na plażę na cały miesiąc 15 zł /osoba

4. Rodzinny karnet miesięczny -30 zł

III. POLE NAMIOTOWE

1. Pobyt od jednej osoby - 5,00 zł za rozpoczętą dobę (w tym korzystanie z WC, mycie naczyń, pobór wody, korzystanie z prysznica);

2. Dzieci do lat siedmiu zwolnione z opłat;

3. Opłata za miejsce namiotowe 5 zł za każdą rozpoczętą dobę;

4. Podłączenie do prądu 15 zł za rozpoczętą dobę.

5. Za korzystanie z ogniska (z zapewnionym drewnem) - 10 zł

6. Wynajem kajaka, roweru wodnego - 5 zł za godzinę)

7. Wynajem grilla - 5 zł - do 4 godz.

8. Wynajem leżaka 3 zł do 4 godz.

IV. USŁUGI PORTOWE

1. Opłata za cumowanie:

1) Cumowanie jednostki (do 1 doby: w tym WC, mycie naczyń i pobór wody, odbiór  odpadów stałych) - 15 zł,

2) Cumowanie jednostki przez 1  miesiąc - 100 zł,

3) Cumowanie jednostki na kolejny miesiąc - 70zł.

2. Opłata za odbiór ścieków ze zbiorników:

Przenośnych -  5 zł/pojemnik.

V. DZIERŻAWA TERENU POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ
(poza działką objętą projektem z PO RYBY-w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości)

1. Stoisko z małą gastronomią - 30zł za rozpoczętą dobę,

2. Stoisko pod artykuły przemysłowe - 15zł za rozpoczętą dobę.

3. Stoisko z art. spożywczymi -15 zł za rozpoczętą dobę

4. Stoisko z art. spożywczo - przemysłowymi-15 zł za rozpoczętą dobę.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA KAJAKA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA ROWERU WODNEGO/ŁÓDKI