komunikatOferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu skierowana do osób niepełnosprawnych

 plakatUApolski

 plakatUAukrainski