Uchwała Nr 1/2022 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Zarządu Gminnej Rady Seniorów w Srokowie w latach 2022-2024 na rok 2022 - pobierz

Uchwała Nr 2/2022 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Gminnej Rady Seniorów w Srokowie w latach 2022-2024 na rok 2022 - pobierz

Protokół Nr 1/2022 z pierwszego posiedzenia I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 25 marca 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 2/2022 z posiedzenia I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 31 marca 2022 r. - pobierz

Lista obecności Rady Seniorów z dnia 31 marca 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 3/2022 z posiedzenia I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. - pobierz

Uchwała Nr 3 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnej Rady Seniorów w Srokowie na rok 2022 - pobierz

Uchwała Nr 4 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Gminnej Rady Seniorów w Srokowie w latach 2022-2024 - pobierz

Protokół Nr 4/2022 z posiedzenia I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 10 maja 2022 r. - pobierz

Uchwała Nr 5 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie logo Gminnej Rady Seniorów w Srokowie - pobierz

Protokół Nr 5/2022 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 7 czerwca 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 6/2022 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 7 lipca 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 7/2022 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 6 września 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 8/2022 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 4 października 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 9/2022 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 8 listopada 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 10/2022 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 6 grudnia 2022 r. - pobierz

Protokół Nr 1/2023 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 10 stycznia 2023 r. - pobierz

Uchwała Nr 1/2023 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Gminnej Rady Seniorów w Srokowie na rok 2023 - pobierz

Protokół Nr 2/2023 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 7 lutego 2023 r. - pobierz

Uchwała Nr 3/2023 Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnej Rady Seniorów w Srokowie na rok 2023 - pobierz

Protokół Nr 3/2023 z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Srokowie z dnia 7 marca 2023 r. - pobierz