DSC 1948W dniu 20 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanych ulic: Ogrodowej i Łąkowej w Srokowie. Obie inwestycje realizowane były w 2017 r., dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (PROW 2014-2020; budżet Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego). W uroczystościach, oprócz mieszkańców, władz gminy i radnych, uczestniczyli również pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim.

Poświęcenia ulic dokonali ks. Kazimierz Sawostianik z rzymsko - katolickiej parafii Św. Krzyża w Srokowie oraz ks. Adrian Lazar, reprezentujący parafię ewangelicko-augsburską, za co serdecznie im dziękujemy.

 

Informacje o inwestycjach: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWA W SROKOWIE”

Zadanie polegało na przebudowie

- drogi gminnej w miejscowości Srokowo odcinek 3,268 km; ul. Ogrodowa.

- Cel projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców

- Kwota dofinansowania: 2 273 834,32 zł

- Wartość projektu: 3 573 525,57 zł

- Wkład własny: 1 299 691,25 zł

- Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

„PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ W SROKOWIE – ETAP I”

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej, tj. na wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej – ul. Łąkowa w Srokowie – odcinek 259 m.

- Wartość projektu: 264 450,00 zł

- Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

- Wkład własny: 174 450,00 zł

- Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego (środki z dochodów budżetu województwa związanez wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).