5Ochotnicze Straże Pożarne w Srokowie i w Jegławkach, dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zrealizowały projekty, dzięki którym zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa ekologicznego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy zrealizowanych projektów:

logotypy

OSP JEGŁAWKI

Tytuł projektu: „Zakup sprzętu ratowniczego, pomiarowego oraz sprzętu ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegławkach”.
Cel: Wzrost bezpieczeństwa publicznego północno – zachodniego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Zadanie polegało na zakupie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegławkach sprzętu ratowniczego, pomiarowego oraz ochrony osobistej strażaka, tj:
1. Pompa pływająca– 1 szt.
2. Pompa szlamowa– 1 szt.
3. Drabina wysuwna 10 m dwuprzęsłowa – 1 szt.
4. Pilarka do drewna– 1 szt.
5. Sprzęt łączności bezprzewodowej – 2 szt.
6. Pila do betonu i stali – 1 szt.
7. Ubranie ochronne specjalne – 6 szt.
8. Hełm strażacki – 6 szt.

Wartość projektu: 37574,00 zł
Kwota dofinansowania: 31937,90 zł

OSP SROKOWO

Tytuł projektu: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie w sprzęt ratownictwa ekologicznego – zakup pontonu z osprzętem oraz przyczepy transportowej”
Cel: Wzrost bezpieczeństwa publicznego północno – zachodniego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Zadanie polegało na zakupie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie pontonu z osprzętem oraz przyczepy transportowej, tj:
1. Ponton pneumatyczny ze sztywną podłogą – 1 szt.
2. Silnik zaburtowy spalinowy – 1 szt.
3. Przyczepa samochodowa do pontonu – 1 szt.
4. Lokalizator GPS – 1 szt.
5. Kamizelka asekuracyjna STRAŻ – 6 szt.
6. Radiotelefon – 2 szt.
7. Aparat powietrzny (oddechowy) z maską – 2 szt.
8. Sygnalizator bezruchu – 2 szt.
9. Koło ratunkowe – 2 szt.
10. Ubranie ochronne – 6 szt.
11. Rzutka z linką – 2 szt.
12. Butla stalowa 6 l zapasowa – 6 szt.

Wartość projektu: 46 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 39 525,00 zł