4624 maja 2014 r. godz. 10. 30 na Placu Rynkowym w Srokowie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, podczas której podziękowano strażakom z terenu Powiatu Kętrzyńskiego za ich pracę, wręczono awanse, odznaczenia i medale oraz zaprezentowano i poświęcono sprzęt ratowniczo – gaśniczy zakupiony dla OSP Jegławki i OSP Srokowo w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” (PO RYBY na lata 2007-2013) .

Następnie, przy szkole Podstawowej w Srokowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP, w których udział brały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i drużyny seniorów ze Srokowa, Jegławek, Barcian, Korsz, Reszla, Mołtajn, Drogosz i Skandawy. Łącznie, w całych zawodach wzięło udział 13 zespołów.

Zawody były rozegrane w dwóch konkurencjach:
- ćwiczenie bojowe,
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

Ostateczna klasyfikacja zawodów:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP):
Dziewczęta:

I miejsce – MDP OSP Srokowo
II miejsce – MDP OSP Barciany 

Chłopcy:
I miejsce – MDP OSP Korsze (drużyna mieszana)
II miejsce – MDP OSP Srokowo 

Seniorzy:
Kobiety:

I miejsce – OSP Barciany 

Mężczyźni:
I miejsce –OSP Barciany
II miejsce – OSP Srokowo
III miejsce – OSP Drogosze
IV miejsce – OSP Jegławki
V miejsce – OSP Reszel i OSP Mołtajny
VI miejsce – OSP Korsze
VII miejsce – OSP Skandawa 

24 maja 2014 r. w Srokowie odbyło się również oficjalne otwarcie i start XIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Kętrzyn – Prawdinsk o Puchar Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, w którym udział wzięło ponad 80 osób, a wśród nich reprezentanci z Kaliningradu, Rejonu Prawdinsk, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Powiatu Kętrzyńskiego.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP