staracyTegoroczne powiatowe obchody święta straży pożarnej odbyły się na srokowskim rynku. Nie przypadkowa była data obchodów. W tym dniu odbyły się również VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu kętrzyńskiego.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Po przeglądzie pododdziałów, odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi na maszt nastąpił moment uroczysty. Były wyróżnienia, medale i słowa uznania za pełną ofiarności służbę. Strażacy ochotnicy ze Srokowa i Jegławek otrzymali wyposażenie do ratownictwa wodnego i gaśniczego.Sprzęt został zakupiony w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. Całkowita wartość obu projektów to prawie 85 tysięcy złotych z czego dofinansowanie to 72 tysiące. Duchowni dokonali poświęcenia sprzętu, który przekazano jednostkom. Strażacka defilada przemaszerowała przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kętrzyna na boiska Zespołu Szkół w Srokowie, gdzie rywalizowały ze sobą jednostki OSP w zawodach sportowo- pożarniczych.