logo umwwmWojewództwo Warmińsko-Mazurskie funkcjonuje w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, prowadzi działania w kierunku żywność – wysokiej jakości – bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa w regionie. W celu rozwoju rynku żywności regionalnej i tradycyjnej współtworzy Listę Produktów Tradycyjnych, która jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej oraz źródłem informacji na temat sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich produktów.

Na listę mogą być wpisane produkty rolne, spożywcze i napoje spirytusowe, wytwarzane tradycyjną metodą co najmniej od 25 lat.

Wnioski o wpis składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji na witrynach www.dziedzictwokulinarne.plwww.culinary-heritage.com