smieciOd 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą miesięcznie 27 zł od osoby, zaś w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji - będzie obowiązywała opłata podwyższona w wysokości 54 zł od osoby.

Mieszkańcy przechodzący na segregację odpadów powinni złożyć stosowną deklarację.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą obowiązywały następujące opłaty za jednorazowe opróżnienie kompletu pojemników:

 • o pojemności 120 l – 23,50 zł
 • o pojemności 240 l – 47 zł
 • o pojemności 360 l – 70 zł
 • o pojemności 1100 l – 215 zł
 • kontener KP-7 – 1450 zł

W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji w nieruchomościach niezamieszkałych za jednorazowe opróżnienie pojemników będą obowiązywały następujące stawki podwyższone:

 • o pojemności 120 l – 47 zł
 • o pojemności 240 l – 94 zł
 • o pojemności 360 l – 140 zł
 • o pojemności 1100 l – 430 zł
 • kontener KP-7 – 2900 zł

W przypadku nieruchomości czasowo zamieszkałych (np. domki letniskowe) od 1 stycznia obowiązuje roczna opłata ryczałtowa w wysokości 169 zł (nastąpiło obniżenie stawki). W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji opłata wynosi 338 zł.


O wzroście wysokości stawek przesądziły następujące czynniki:

 

 1. Gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu – od 2016 r. obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg, które muszą być kierowane do spalarni odpadów. Obecnie frakcja palna jest odbierana w cenie ok. 950 zł za tonę. Wcześniej cena kształtowała się w granicach od 264 do 470 zł za tonę.
 2. Wzrost kosztów składowania odpadów określonych w tzw. opłacie środowiskowej (ze 140 zł w 2018 r. do 270 zł w 2020 r.)
 3. Wysokie koszty monitoringu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego składowiska.
 4. Wzrost kosztów pracy i energii.
 5. Ograniczenie zbytu surowców wtórnych, spowodowane głównie zamknięciem rynku azjatyckiego.