nsplim2021Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrza terenowego w Gminie Srokowo do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Srokowo trwał od 2 lutego do 16 lutego 2021 r.

Do naboru zgłoszenia złożyły 3 osoby. Wszystkie osoby spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku zakończenia procedury naboru, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu egzaminacyjnego rachmistrzami terenowymi zostali:

  • Pani DANUTA JANUSZEWSKA
  • Pani PATRYCJA BORKOWSKA

 

Gminny Komisarz Spisowy
Marek Olszewski