piorinWarmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie wzorem lat poprzednich przypominna o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska.

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin - pobierz