przetargPrzetarg numer: RGT.6840.13.2021

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Srokowie, ul. Wileńska 5/5

Data przetargu

2021-06-16 09:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

OL1K/00024500/8

Cena wywoławcza

38 800,00 zł
Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

Wadium

3 880,00 zł

Opis

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Powierzchnia działki 111 m2. Sprzedaży podlega nieruchomość lokalowa położona w Srokowie. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na poddaszu budynku (nad I piętrem), składa się z 3 pomieszczeń. W skład lokalu wchodzi: kuchnia, 1 pokój oraz łazienka. Lokal ogrzewany za pomocą pieca kaflowego, w kuchni piecyk stalowy tzw. „koza”. Lokal charakteryzuje się niekorzystnym układem pomieszczeń. Wejście z korytarza bezpośrednio do kuchni, z kuchni wejście do pokoju, z pokoju do łazienki. Opis poszczególnych pomieszczeń: Kuchnia: podłoga – deska podłogowa pokryta płytą pilśniową; ściany – tynk cementowo - wapienny; stolarka okienna – PCV; stolarka drzwiowa – stalowa profilowana; Łazienka: podłoga – terakota, ściany – tynk cementowo - wapienny, stolarka drzwiowa – płytowa; w łazience zamontowany bojler elektryczny do podgrzewania wody użytkowej; Pokój: podłoga - płyta pilśniowa; ściany tynki cementowo - wapienne; stolarka okienna – PCV; parapety – PCV; stolarka drzwiowa – brak; - powierzchnia użytkowa lokalu: 41,08 m2 - położona na kondygnacji: poddasze W opinii określono aktualną wartość rynkową prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego w Srokowie, ul. Wileńska 5/5 wraz z udziałem w wysokości 21/100 części w elementach wspólnych budynku i udziałem w działce pod budynkiem obu tych praw opisanych w księdze wieczystej OL1K/00024500/8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 11.06.2021 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak, aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Przetarg odbędzie się dnia 16.06.2021 r. o godzinie 9-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 089 754 45 30. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 14.05.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu - link